Τα τελευταία χρόνια, μετά από μελέτες που καταθέσαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έχοντας φροντίσει να εξοπλιστούμε με φορτηγά οχήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR), καταφέραμε και εξασφαλίσαμε τις απαραίτητες Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, σε Πανελλαδική κλίμακα (Δεκατρείς Περιφέρειες).

     Κυριότερο έργο, είναι η Συλλογή & Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών καθώς και η Συλλογή προς Ανακύκλωση άχρηστων-χρησιμοποιημένων Λαμπτήρων. 

Η καταχώρηση στο Μητρώο Διαχειριστών μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΝ έχει αριθμό 258.

Οι άδειες συλλογής μας :

Περιφέρεια Αττικής : ΑΔΑ 456ΜΟΡ1Κ-0ΙΣ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : ΑΔΑ 457ΛΟΡ1Υ-ΠΝΓ

Περιφέρεια Θεσσαλίας : ΑΔΑ 456ΜΟΡ10-ΙΛ1

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος : ΑΔΑ 45Ψ9ΟΡ1Φ-Γ97

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος : ΑΔΑ ΒΟΧΟΟΡ10-Η7Χ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : ΑΔΑ ΒΟΧΟΟΡ1Ι-9Σ0

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου : ΑΔΑ ΒΟΖ3ΟΡ1Ι-4ΥΞ

Περιφέρεια Κρήτης : ΑΔΑ 456ΜΟΡ1Θ-908

Περιφέρεια Πελοποννήσου : ΑΔΑ ΒΟΝ1ΟΡ1Φ-Ο56

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : ΑΔΑ 45ΨΟΟΡ1Γ-0ΓΙ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας : ΑΔΑ ΒΟΝ5ΟΡ1Υ-51Λ

Περιφέρεια Ηπείρου : ΑΔΑ 45Ψ6ΟΡ1Γ-ΕΤΒ

Περιφερεία Ιονίων Νήσων : ΑΔΑ ΒΟΝ5ΟΡ1Φ-ΥΥΙ

Καλύπτουμε την πλειονότητα των μεταφορικών αναγκών της αγοράς.

Παραμένουμε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί, προσβλέποντας στην λήψη και του δικού σας αιτήματος μεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ