Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. το «βιογραφικό» μας εμπλουτίστηκε με πελατολόγιο που αποτελείται από Δημόσιους Οργανισμούς, τράπεζες , μεγάλες εταιρίες και ιδιώτες που αντιλήφθηκαν το σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο που λειτουργεί η εταιρία και οι άνθρωποι της. Συνοπτικά αναφέρονται:

AVIN INTERNATIONAL
ATTICA BANK
EFG EUROBANK
FRIGO TRANS HELLAS
INTERSYS SA
INFOLEX SA
INTERAMERICAN
LEE WRANGLER ΕΛΛΑΣ
J & P ΑΒΑΞ
JOHN HOGG ΕΛΛΑΣ
ΕΚΚΕ
KLIMATAIR A.E.
SPACE HELLAS SA
LAMDA HELLIX
MELLON TECHNOLOGIES
MOTOR OIL HELLAS
IRON MOUNTAIN – MAD DOG
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

OMIKRON ELECTRONICS
OΠΑΠ AE
PHILIP MORRIS HELLAS AEBE
POLYECO S.A
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
AIR LIQUIDE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Α.
ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ
UNIXFOR S.A
VF HELLAS
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Χ. ΑΒΕΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT

Καλύπτουμε την πλειονότητα των μεταφορικών αναγκών της αγοράς.

Παραμένουμε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί, προσβλέποντας στην λήψη και του δικού σας αιτήματος μεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ