Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 με σημαντικό αριθμό πεδίων εφαρμογής, και επιπροσθέτως διαθέτουμε Βεβαίωση σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας της Ελλάδας, αναφορικά με την ορθή συμμόρφωση του συστήματος Αρχών και Κατευθυντηρίων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

pistopoihseis-selida-soultanoglou1
pistopoihseis-selida-soultanoglou2
pistopoihseis-selida-soultanoglou3

Με την πιστοποίηση της :

pistopoihseis-selida-soultanoglou12

Καλύπτουμε την πλειονότητα των μεταφορικών αναγκών της αγοράς.

Παραμένουμε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί, προσβλέποντας στην λήψη και του δικού σας αιτήματος μεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ