Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με εχεμύθεια, ασφάλεια και τεχνογνωσία να συσκευάσει και να μεταφέρει το αρχείο σας από και προς όλη την επικράτεια.

Οι υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε έργου, είναι :

Διάθεση κενών κιβωτίων.Μπορούμε να παρέχουμε οποιοδήποτε τύπο κιβωτίου αιτηθεί ο πελάτης μας.
Συμπλήρωση μητρώου μεταφοράς (αν απαιτηθεί), σύμφωνα και κατ’ υπόδειξη του πελάτη μας.
Συσκευασία αρχείου.
Αναγραφή του περιεχομένου, πάνω στο κιβώτιο.
Αποσυσκευασία αρχείου.
Τοποθέτηση αρχείου, σε χώρο και κατά σειρά απαίτησης του πελάτη μας.

 

Καλύπτουμε την πλειονότητα των μεταφορικών αναγκών της αγοράς.

Παραμένουμε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί, προσβλέποντας στην λήψη και του δικού σας αιτήματος μεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ