Η ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται ειδικά με την μεταφορά εμπορευμάτων που χρίζουν ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και προσοχή. Στις ειδικές μεταφορές περιλαμβάνονται:

 • Ιατρικά μηχανήματα

Όλες οι εργασίες των Ιατρικών Μηχανημάτων πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή & υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Υπάρχει η δυνατότητα συγκεκριμένου προγραμματισμού των εργασιών μεταφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη ή του τεχνικού εγκατάστασης/απεγκατάστασης.

Επιπροσθέτως, για την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τύπου μεταφοράς, έχουμε στην διάθεση μας και χρησιμοποιούμε τα πλέον κατάλληλα μηχανικά μέσα και εργαλεία.

 
 

services-tabs-139154408

 
 
 • Διαγνωστικά ιατρικά προϊόντα

Οι μεταφορές διαγνωστικών προϊόντων, κατατάσονται για εμάς σε μία ιδιαίτερη κατηγορία μεταφοράς. Οι κύριοι λόγοι είναι δύο : Ο πρώτος λόγος είναι η κάθε αυτή ανάγκη χρήσης τους και το επείγον της μεταφοράς, όταν πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις διάγνωσης που χρήζουν αμεσότητα. Ο δεύτερος λόγος είναι, το ευπαθές του αντικειμένου μεταφοράς, αφού απαιτεί συγκεκριμένη θερμοκρασία, προσεκτικό τρόπο φόρτωσης και προστασία.

 
 

services-tabs-139154408

 
 
 • Χρηματοκιβώτια, ATMs & APS

Οι μεταφορές χρηματοκιβωτίων απαιτούν τεχνογνωσία και εξειδικευμένα εργαλεία. Εμείς στην Σουλτάνογλου Α.Ε, διαθέτουμε την τεχνική κατάρτιση καθώς και τον απαραίτητο & πλήρη μηχανικό εξοπλισμό.

Η πολυετής συνεργασία μας με το σύνολο των εταιρειών του τραπεζικού κλάδου, καθώς και με τις εταιρείες που τον προμηθεύουν, μας έχουν εφοδιάσει με την ανεκτίμητη γνώση διαχείρισης και μεταφοράς ATM & APS μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε :

 1. Την ασφαλή μεταφορά των μηχανημάτων.
 2. Την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των μηχανημάτων στην/από την βάση τους.
 3. Την πάκτωση των μηχανημάτων, για την αποφυγή κλοπής τους.
 4. Την αποπάκτωση των μηχανημάτων για τις ανάγκες μεταφοράς τους.

 

 • Συνεδριακό υλικό & Αρχείο

Οι μεταφορές συνεδριακού υλικού μπορούν να γίνουν και κατόπιν ραντεβού σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες ακόμα και Αργίες ή Σαββατοκύριακα.

Οι μεταφορές αρχείου λόγω του αναντικατάστατου μεταφερόμενου φορτίου, ολοκληρώνονται με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Εξειδικευμένοι, στην συσκευασία & μεταφορά αρχείου, αναλαμβάνουμε :

 1. Την διάθεση κενών κιβωτίων.Μπορούμε να παρέχουμε οποιοδήποτε τύπο κιβωτίου αιτηθεί ο πελάτης μας.
 2. Την συμπλήρωση μητρώου μεταφοράς (αν απαιτηθεί), σύμφωνα και κατ’ υπόδειξη του πελάτη μας.
 3. Την συσκευασία του αρχείου.
 4. Την αναγραφή του περιεχομένου, πάνω στο κιβώτιο.
 5. Την αποσυσκευασία του αρχείου.
 6. Την τοποθέτηση του αρχείου, σε χώρο και κατά σειρά απαίτησης του πελάτη μας.
 
 
 • Ειδικές Μεταφορές

Ολοκληρώνουμε ειδικές μεταφορές με τον πλέον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουμε.

     

Καλύπτουμε την πλειονότητα των μεταφορικών αναγκών της αγοράς.

Παραμένουμε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί, προσβλέποντας στην λήψη και του δικού σας αιτήματος μεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ