Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό με αίσθηση του χώρου στον οποίο εργάζεται. Έχουμε την δυνατότητα να διαμορφώσουμε τον χώρο που θα μας υποδείξετε με ταχύτητα και διακριτικότητα. Θα σας φανεί πολύ χρήσιμη η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας στην αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση επίπλων και διαχωριστικών.

Καλύπτουμε την πλειονότητα των μεταφορικών αναγκών της αγοράς.

Παραμένουμε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί, προσβλέποντας στην λήψη και του δικού σας αιτήματος μεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ